Pomiary elektryczne

Nasza firma wciąż rozwija swój zakres działania, więc wykonujemy również:

  • pomiary elektryczne
  • automatyka przemysłowa
  • nadzór budowlany branży elektrycznej
  • projektowanie linii kablowych, napowietrznych oraz stacji transformatorowych.