O firmie

  • 2010 - Uzyskanie certyfikatu RINA upoważniającego do modernizacji urządzeń dźwigowych na statkach
  • 2006 - uzyskanie świadectwa badania na schematy elektryczne i możliwość produkcji własnej szafy sterowej
  • 2004 - uzyskanie uprawnień ISO 9001
  • 2002 - rozszerzenie i aktualizacja uprawnień UDT
  • 1993 - uzyskanie uprawnień UDT na montaże urządzeń dźwigowych i dźwignicowych
  • 1990 - zarejestrowanie Firmy jako PPUH "Elszyk"

Polityka jakości

Jakość wyrobów i jakość usług ELSZYK jest czynnikiem warunkującym utrzymanie przez naszą Firmę trwałej konkurencyjności we wszystkich sferach działalności. Jakość oznacza dla nas kompleksowe zaspokojenie potrzeb Klienta w zakresie konserwacji, kompletacji, modernizacji, montaży i remontów urządzeń dźwigowych i dźwignicowych oraz szybką reakcję na zmieniające się wymagania Klienta, poprzez wysoką mobilność, terminowość i profesjonalizm wykonawstwa.

Dążymy do tego, aby Klient był w pełni usatysfakcjonowany poziomem naszych usług. Politykę jakości określa Dyrektor Firmy, jakość tworzą wszyscy pracownicy, realizacja polityki jakości leży w obowiązkach każdego pracownika Firmy.

Wdrożony w Firmie system jakości, bazujący na modelowych wymaganiach zapewnienia jakości objętych normą ISO 9001 służy zapewnieniu stałej poprawy jakości zarządzania oraz zapewnieniu zgodnego z wymaganiami Klientów poziomu jakości wyrobów i świadczonych usług. Podana dewiza polityki jakości jest realizowana przez:

  • dokładne ustalenie potrzeb Klienta
  • wprowadzanie w działalności Firmy innowacji technicznych i nowych rozwiązań organizacyjnych
  • systematyczne szkolenia personelu i stałe podnoszenie kwalifikacji załogi
  • dobór poddostawców gwarantujących odpowiednią jakość wykonywanych przez Firmę wyrobów i usług